Zgjidhni zonën e interesit, klasën dhe gamën e çmimeve, pastaj klikoni në "Kërko".
Ju mund të raportoni një test duke shkruar tek [Email mbrojtur]

fushë

Klasë

Prezzo


NB: Ky mjet ka të bëjë me testet e moshës shkollore. Nëse po kërkoni diçka më të plotë se gjuha, provoni ta shkarkoni Pdf-ja jonë me listën e të gjitha testeve gjuhësore

Shtrirja:
Classe:
Çmimi:

X