Në këtë tabelë ne raportojmë aftësitë e pritshme shprehëse të fjalorit për fëmijët sipas moshës. Padyshim që ekziston një larmi e gjerë individuale e dhënë nga statusi socio-ekonomik, mundësitë arsimore dhe përvojat e të mësuarit. Sidoqoftë, një devijim i konsiderueshëm nga këto numra mund të jetë bazë për konsultim me një specialist.

moshëMadhësia e fjalorit (në prodhim)
Muaj 122 deri në 6 (përveç sisë e baba)
Muaj 1510
Muaj 1850
Muaj 24200-300
Muaj 30450
Vjet 31'000
3 vjet e 6 muaj1'200
Vjet 41'600
4 vjet e 6 muaj1'900
Vjet 52'200-2'600
Vjet 62'600-7'000
Vjet 1250'000
Zhvillimi shprehës i fjalorit

Përkthyer dhe përshtatur nga: Lanza dhe Flahive (2009), Udhëzuesi LinguiSystems për Milestones të Komunikimit

Ju gjithashtu mund të dëshironi:

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar

Zhvillimi i konceptit tek fëmijaPyetjet fëmijë