Goditja është një nga shkaqet kryesore të vdekjes dhe aftësisë së kufizuar në botë në popullatën e rritur. Për shkak se ndodh papritmas, efektet e saj në jetën e njerëzve dhe mirëqenien psikosociale janë shpesh shkatërruese. Ne mund të përcaktojmë mirëqenia psikosociale si gjendje e kënaqësisë, një vetë-koncept i karakterizuar nga vetë-pranimi, një ndjenjë e dobisë dhe besimit në aftësitë e dikujt. Ky rrjet i faktorëve, mendimeve dhe sjelljeve shoqërore fatkeqësisht ndikohet nga ngjarjet pas goditjes në tru, duke u kthyer në ankth dhe depresion.

Sipas vlerësimeve, rreth një e treta e të mbijetuarve të goditjes në tru raportojnë simptoma depresive, dhe raportojnë 20% ankthi pas goditjes në tru. Prevalenca e depresionit pas goditjes në tru mbetet e lartë, duke vazhduar edhe 5 vjet pas ngjarjes. Vështirësitë psikosociale kanë një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e jetës dhe ulin efektivitetin e shërbimeve të rehabilitimit.

Në të kaluarën besohej se ndërhyrjet e synuara mund të përmirësonin mirëqenien psikosociale; për fat të keq, provat shpesh kanë treguar të kundërtën. Sidoqoftë, në një artikull të botuar në vitin 2020, Kildal Bragstad dhe kolegët [1] propozuan a ndërhyrje e bazuar në dialog për të promovuar mirëqenien psikosociale.


Qëllimi ishte të vlerësohej efektiviteti i trajtimit në mirëqenien psikosociale të subjekteve 12 muaj pas goditjes në tru. Për studimin ata u zgjodhën 322 të rritur me goditje të fundit në tru (4 javë), i caktuar rastësisht në grupin eksperimental dhe të kontrollit. Grupi eksperimental mori pjesë në tetë seanca individuale 60-90 minutëshe në gjashtë muajt e parë të goditjes në tru.

Të dhënat në lidhje me mirëqenien psikosociale të subjekteve u mblodhën më pas pyetësorët (Pyetësori i Shëndetit të Përgjithshëm-28, Shkalla e Cilësisë së Jetës në Stroke dhe Afazia-39g, Shkalla e Ndjesisë së Koherencës e Pyetësori me një artikull i Yale Brown) në 4-6 javë, në 6 muaj dhe në 12 muaj pas goditjes.

I rezultatet i këtij studimi nuk tregoi ndryshime në mirëqenien psikosociale të subjekteve në të dy grupet në 12 muaj. Për sa i përket efekteve në cilësinë e jetës, gjatë operacionit u gjet një përmirësim i cili, megjithatë, nuk u mbajt 12 muaj pas goditjes në tru.

Nga ky studim i parë mund të konkludohet se, megjithëse kërkime të tjera ende mund të bëhen në këtë fushë, për momentin nuk ka kushte të rekomandojë ndërhyrje të bazuar në dialog për të zvogëluar gjendjet depresive dhe të shqetësuara të pacientëve me goditje në tru.

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar

error: Përmbajtja është e mbrojtur !!