Ne kemi folur tashmë për rolin e funksioneve ekzekutive në parashikojnë performancën e shkollës dhe të memorie pune e kombinuar dhe trajnim për llogaritjen. Megjithatë, sot, ne do të shqyrtojmë një studim të Wel dhe kolegëve (2018) [1] të cilët e kanë ekzaminuar atë marrëdhëniet midis funksionet ekzekutive dhe të mësuarit pasues të matematikës, me një studim gjatësor 4-vjeçar të fëmijëve kinezë.

Duke u nisur nga modeli Miyake [2], studiuesit konsideruan tre nën-komponentë të funksioneve ekzekutive:

  • frenim: aftësia për të shtypur impulse dhe informacion të parëndësishëm
  • lakueshmëri: aftësia për të zbatuar sjellje të ndryshme bazuar në ndryshimin e rregullave ose llojin e detyrës
  • memorie pune: aftësia për të ruajtur dhe përpunuar informacionin për periudha të shkurtra kohe

Studimi ndoqi 192 fëmijë të klasës së dytë kineze për katër vjet, në fund të së cilës vetëm 165 vazhduan të marrin pjesë në studim. Vlerësimet e funksioneve ekzekutive janë bërë me:


  • Lidhjet e planifikuara (bateria CAS) për fleksibilitet
  • Vëmendje shprehëse (bateri CAS) për frenim
  • Span shifra e kundërt (bateria WISC) për memorjen e punës

Nga analiza e të dhënave, neto nga parametrat e tjerë të matur si inteligjenca joverbale, shpejtësia e përpunimit dhe sensi i numrit, doli që të tre nën-përbërësit e funksioneve ekzekutive janë të ndërlidhura, por parashikojnë aspekte të ndryshme. Veçanërisht:

  • Kujtesa e punës vetëm duket se parashikon rritja e saktësisë në llogaritjen
  • Frenimi dhe kujtesa e punës duket se ndërlidhen me nivelin fillestar të shpejtësisë së llogaritjes, por jo me rritjen e saj

Përkundër disa ndryshimeve midis sistemeve shkollore kineze dhe italiane, këto janë të dhënat e para që lejojnë të identifikojnë përbërësit specifikë të luajtur në aftësi të ndryshme, me qëllimin për të kryer trajtime gjithnjë e më të synuara në të ardhmen.

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar

error: Përmbajtja është e mbrojtur !!
leximi dhe funksionet ekzekutive