Praktikë e mirë klinike në rehabilitimin spitalor të personave me dëmtim të rëndë të fituar të trurit (SIMFER-FNATC 2010)

Diagnoza dhe terapia e goditjes ishemike pediatrike në fazën akute (SIP-SIMEUP-SINP 2007)

Disrregullime specifike të të nxënit të zhvillimit: Rekomandime për praktikën klinike të përcaktuara me metodën e Konferencës së Konsensusit (Konsensusi - 2007)

Trajtimi i çrregullimeve të spektrit të autizmit tek fëmijët dhe adoleshentët (SNLG - 2015)

Indikacionet dhe strategjitë terapeutike për fëmijë dhe adoleshentë me çrregullim të hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes (Konsensusi - 2003)

Goditje cerebrale: Udhëzime italiane për parandalimin dhe trajtimin (SPREAD - 2016 raportuar nga Federica Galli dhe Elena Mattace)

Udhëzime për autizmin (SINPIA - 2005)

Udhëzime për belbëzimin (Përkthimi i udhëzimeve Hollandeze - 2019)

Udhëzime për dysfonia (raportuar nga Eleonora Biagetti)

Udhëzime për çrregullimin e gjuhës fillore (raportuar nga Eleonora Biagetti)

Udhëzime për menaxhimin e terapisë së të folurit të pacientit të rritur afas (FLI - 2009)

Udhëzime për terapinë e të folurit në sëmundjen e Parkinsonit (raportuar nga Eleonora Biagetti)

Udhëzime për menaxhimin e pacientit me disfagji të rritur në terapinë e të folurit dhe terapinë e të folurit (FLI - 2007)

Udhëzime për shurdhësinë (raportuar nga Eleonora Biagetti)

Manuali i vlerësimit të komunikimit për kujdesin e personave me sklerozë laterale amiotrofike (grupi CARE SLA - 2017)

Rekomandime për rehabilitimin e fëmijëve me paralizë cerebrale infantile (SINPIA dhe SIMFER -2013)

Rekomandime për të punuar me fëmijë dygjuhësh (raportuar nga Eleonora Biagetti)

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar

%d blogerët kanë klikuar mbi Si për këtë: