Përmes këtij gazete mund të informoheni për kurset e ofruara në Bolonjë nga TrainingCognitivo. Pas plotësimit të formularit më poshtë, do të merrni një email për renditje. Kur hapim një kurs të ri, do të merrni një email me procedurën e regjistrimit. Kjo është mënyra e vetme për t'u regjistruar në kurset e ofruara nga TrainingCognitivo.

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar